Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2011

Το Κράτος επιτέλους κατάλαβε ότι οι συσκευές Οζονοθεραπείας που αγόρασαν 8 στους 10 Έλληνες , είναι ΑΠΑΤΗ!

 Βέβαια αυτό ούτε εμπόδισε, ούτε εμποδίζει τους τηλε-τζαρλατάνους να συνεχίζουν ακάθεκτοι να παραπλανούν τους καταναλωτές, υποσχόμενοι θαύματα στην υγεία τους (πίνοντας Οζονοποιημένο νερό), και κερδίζοντας αμέτρητα εκατομμύρια.
Και φυσικά οι Ιατρικοί Σύλλογοι όλο αυτό τον καιρό τηρούσαν (ουδέτερη) σιγή ιχθύος τρίβοντας τα χέρια τους. Γιατί τα θύματα που πειραματίστηκαν με το σύγχρονους Καματερούς, όταν επέστρεφαν στους γιατρούς , η κατάστασή τους είχε επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα να  "πληρώσουν" το λάθος τους ακριβά
 Τα αρμόδια καθυστερημένα "όργανα" μας, Υπουργείο Υγείας ,ΕΟΦ και Γ.Γ. Καταναλωτή  χρειάστηκαν 5 χρόνια για να συμβουλευθούν την Διεθνή Βιβλιογραφία, και να μάθουν αυτό που γνωρίζουν οι πρωτοετείς φοιτητές της Ιατρικής.  Ότι για την  οζονοθεραπεία δεν...
τεκμηριώνεται εφαρμογή της θεωρούμενης «θεραπείας» για κανένα νόσημα».
Και ιδού η  χλιαρή αντίδρασή τους που πιστεύουν ότι θα τους εξιλεώσει...
Θα επανέλθουμε...
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία: Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011
Θέμα: Επιβολή χρηματικών προστίμων για παραπλανητικούς ισχυρισμούς
κατά τη διαφήμιση και πώληση στο καταναλωτικό κοινό συσκευών
παραγωγής οζονοποιημένου νερού.
Με αποφάσεις που εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Δημήτρης
Σπυράκος, μετά από έρευνα και εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή, επιβλήθηκαν - κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13α του ν.
2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών - χρηματικά πρόστιμα ύψους α)
180.000 ευρώ στην εταιρεία «Ε.Α. ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ & ΣΙΑ – CELL O.E.», με το
διακριτικό τίτλο “INTERCELL HEALTH O.E”, και β) 80.000 ευρώ στην εταιρεία «K.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.», που χρησιμοποιεί το διακριτικό τίτλο “ΔΙΕΘΝΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ CAMELOT”, για αθέμιτες πρακτικές κατά την προώθηση
συσκευών παραγωγής όζοντος.
Οι παραπάνω επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν (η πρώτη για τις συσκευές «FIKIORIS
OZON SYSTEM», η δεύτερη για τις συσκευές «IMPERIAL TECH OZONISER O3»,
«COLUMBIA OZONIZER Ο3» κ.ά), παραπλανητικούς ισχυρισμούς, διαφημίζοντας
μέσω ΜΜΕ, διαδικτύου ή εντύπων ότι το οζονοποιημένο νερό που παράγεται μέσω
των πωλούμενων συσκευών έχει αναγνωρισμένες θεραπευτικές ιδιότητες για ένα
ευρύτατο μάλιστα φάσμα ασθενειών. Μέσα από το περιεχόμενο διαφημιστικών
τους ανακοινώσεων ή και εκπομπών εμφάνιζαν στους καταναλωτές ότι οι
ισχυρισμοί τους βασίζονταν σε επιστημονικά δεδομένα και μελέτες, δίχως ωστόσο
να υφίσταται οποιαδήποτε αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση, δημιουργώντας
μάλιστα, με τον τρόπο ή τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποιούσαν, την αναληθή
εντύπωση στους καταναλωτές ότι τα προϊόντα τους έχουν λάβει εγκρίσεις και
πιστοποιήσεις από αρμόδιες αρχές.
Ας επισημανθεί ότι η Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας με το από
2.8.2011 έγγραφο που εκδόθηκε μετά από σχετικό ερώτημα της ΓΓ Καταναλωτή,
αποφαίνεται ότι «μετά από εμπεριστατωμένη μελέτη της βιβλιογραφίας σε σχέση με την
οζονοθεραπεία δεν τεκμηριώνεται εφαρμογή της θεωρούμενης «θεραπείας» για κανένα
νόσημα». Περαιτέρω, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, με την από 4.8.2011 απόφασή
του, αξιοποιώντας το υλικό που συγκέντρωσε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο
πλαίσιο της έρευνάς της, απαγόρευσε τη χρήση για τις συσκευές παραγωγής όζοντος
ισχυρισμών που προσδίδουν θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες στο οζονοποιημένο
νερό, καθόσον οι ισχυρισμοί αυτοί εμπίπτουν στην έννοια του φαρμάκου.
Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί που χρησιμοποιούνται κατά την προώθηση των
συσκευών αυτών στοιχειοθετούν αθέμιτη εμπορική πρακτική κατά την έννοια των
διατάξεων των άρθρων 9γ έως 9ε του ν. 2251/1994 για την προστασία των
καταναλωτών.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συνεχίζει διαδικασίες ελέγχου, στο πλαίσιο της
εποπτείας τήρησης της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών, και σε
άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες προώθησαν ή προωθούν στο καταναλωτικό κοινό
συσκευές παραγωγής οζονοποιημένου νερού, στις οποίες αποδίδουν ατεκμηρίωτα
ιδιότητες θεραπείας και πρόληψης ασθενειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου