Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2012

Αδικαιολόγητη επιβολή προστίμου λόγω υποβολής ανεπαρκών αποδείξεων δαπανών διαβίωσης.

  1. http://icorantis.wordpress.com

Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο ΒενιζέλοΘέμα: Αδικαιολόγητη επιβολή προστίμου λόγω υποβολής ανεπαρκών αποδείξεων δαπανών διαβίωσης.
Πολλοί Έλληνες, που αναγκάσθηκαν να εκπατρισθούν το 2010 και παρέμειναν εργαζόμενοι στο εξωτερικό το μεγαλύτερο διάστημα του έτους εκείνου ή ακόμη και ολόκληρο το έτος, διαπίστωσαν με έκπληξη και οργή, όταν...
έλαβαν το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, ότι καλούντο να καταβάλλουν εκατοντάδες ευρώ ως πρόστιμο για την υποβολή ανεπαρκών αποδείξεων δαπανών διαβιώσεως. Στις διαμαρτυρίες τους προς την κατά περίπτωση αρμοδία ΔΟΥ ότι εξ αντικειμένου δεν μπορούσαν να συλλέξουν και να υποβάλλουν αποδείξεις εφόσον όλο το διάστημα, πλην ολίγων ημερών διακοπών στην Ελλάδα, ήσαν στο εξωτερικό όπου και πραγματοποιούσαν όλες τους τις δαπάνες διαβιώσεως, ελάμβαναν τη τυπική γραφειοκρατική απάντηση ότι είχε εφαρμοσθεί ο νόμος. Παρέλκει να σημειωθεί ότι οι ανωτέρω συμπολίτες μας δεν υπάγονται στη κατηγορία των ελλήνων φορολογουμένων που εργάζονται στην αλλοδαπή (υπάλληλοι του ΥΠΕΞ κλπ) και απαλλάσσονται εκ του νόμου της υποβολής αποδείξεων.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Εν όψει της προετοιμασίας της διαδικασίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αρθεί η παράλογη αυτή μεταχείριση και αδικία σε βάρος των προαναφερθέντων φορολογουμένων;
Ο ερωτών
Ιωάννης Κοραντής
=

Απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών

Απαντώντας στην υπ. αριθμ. 2015/28.11.2011 ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ. Ιωάννης Κοραντής και όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1.    Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, όπως ισχύουν
μετά την αντικατάστασή τους  με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου  38 του
ν.4024/2011,    μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχυει
εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του  Κώδικα  Βιβλίων και Στοιχείων για  δαπάνες  αγοράς  αγαθών  και  λήψης
υπηρεσιών,  τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, η σύζυγος του και τα τέκνα που τους
βαρύνουν. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή και τα λοιπά πρόσωπα
που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ΚΦΕ, όσοι διαμένουν σε οίκο
ευγηρίας, σε ψυχιατρικά καταστήματα, φυλακισμένοι και οι κάτοικοι κρατών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό
(90%) του συνολικού εισοδήματος τους, δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας
χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων.
2.    Από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι, κατά ρητή διάταξη του νόμου
δικαιούνται το αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας χωρίς να προσκομίσουν
αποδείξεις δαπανών τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 1  του παρόντος.
Συνεπώς, οι φορολογούμενοι  που δεν έχουν την  ιδιότητα των εν λόγω προσώπων έχουν
την υποχρέωση της προσκόμισης των αποδείξεων δαπανών προκειμένου να καλύψουν το
αφορολόγητο ποσό της φορολογικής κλίμακας.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
=

Νέα Κοινοβουλευτική Ερώτηση:4162/10-1-2012

Προς: Υπουργό Οικονομικών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
Θέμα: Αδικαιολόγητη επιβολή προστίμου λόγω υποβολής ανεπαρκών αποδείξεων δαπανών διαβίωσης
Η απάντηση σας Δ12Α 1174184 ΕΞ 2011/19-12-2011, που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Π. Οικονόμου στην ερώτηση μου 2015/28-11-2011 επί του ανωτέρω θέματος αποτελεί άλλο ένα μνημείο γραφειοκρατίας πέραν από τη προσβολή της νοημοσύνης μου. Διερωτώμαι δε αν οι συντάκτες της, αλλά και ο Υπουργός που την υπογράφει, έκαναν τον κόπο να διαβάσουν όλη την ερώτηση μου, όπου ρητώς ανέφερα ότι οι θιγόμενοι συμπολίτες μας είναι όσοι δεν απαλλάσσονται εκ του Νόμου της υποβολής αποδείξεων. Θεωρεί λογικό το Υπουργείο Οικονομικών να είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν αποδείξεις δαπανών όσοι βεβαιωμένα εργάζονται στο εξωτερικό καίτοι παραμένουν μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος όπως πχ οι ναυτικοί;
Ερωτάται συνεπώς και πάλι ο κ. Υπουργός:
Εν όψει της προετοιμασίας της διαδικασίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αρθεί η παράλογη αυτή μεταχείριση και αδικία σε βάρος των προαναφερομένων φορολογουμένων;
Ο ερωτών
Ιωάννης Κοραντής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου