Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2012

Φτωχός ένας στους πέντε Έλληνες και πριν το Μνημόνιο.

Άστεγοι ηλικιωμένοι περιμένουν για συσσίτιοΤο 20,1% έφθανε το ποσοστό του πληθυσμού της Ελλάδας που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας το 2009. Αυτό αποκαλύπτει η δειγματοληπτική Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών έτους 2010, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το έτος 2009, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Τα νοικοκυριά που βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας εκτιμώνται σε 868.597 και τα μέλη τους σε 2.204.800. Λίγο πριν από την είσοδο της χώρας στο Μνημόνιο (Μάιος 2010), τα ...
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2009 δείχνουν ότι το χρηματικό όριο της φτώχειας ανέρχεται στο ετήσιο ποσό των 7.178 ευρώ ανά άτομο και σε 15.073 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.
Το μέσο ετήσιο ατομικό ισοδύναμο εισόδημα ανέρχεται σε 13.973 ευρώ και το μέσο ετήσιο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της χώρας σε 24.224 ευρώ.
Η ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνει ότι ο δείκτης της φτώχειας που έφθασε στο 20,1% το 2009 παρουσιάζει σχετική σταθερότητα κατά τα τελευταία 15 έτη (1994-2009) για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, κυμαινόμενος μεταξύ 19,5% και 23%.
Στα βασικά συμπεράσματα της έρευνας περιλαμβάνονται ανησυχητικές διαπιστώσεις:
• Ο κίνδυνος φτώχειας για παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (παιδική φτώχεια) ανέρχεται σε 23% και είναι υψηλότερος κατά, περίπου, τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού.
• Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπολογίζεται σε ποσοστό 21,3% και είναι μειωμένος κατά 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
• Ο πληθυσμός σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται σε 3.030.900 άτομα.
• Ο πληθυσμός που διαβιεί σε νοικοκυριά που δεν εργάζεται κανένα μέλος ή εργάζεται με μερική απασχόληση ανέρχεται σε 544.800 άτομα, ενώ στο προηγούμενο έτος ανερχόταν σε 488.200 άτομα.
Ο πληθυσμός που απειλείται από τη φτώχεια είναι κυρίως:
- Άνεργες γυναίκες (40,0%)
- Μονογονεϊκά νοικοκυριά με, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί (33,4%)
- Νοικοκυριά με έναν ενήλικα ηλικίας 65 ετών και άνω (30,1%)
- Νοικοκυριά με 3 ή περισσότερους ενήλικες με εξαρτώμενα παιδιά (29,3%)
- Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με μέλος θήλυ (27,7%)
- Παιδιά ηλικίας 0-17 ετών (23,0%)
Τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού σε κίνδυνο φτώχειας αποκαλύπτουν τις πλέον ευάλωτες ομάδες:
• Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας είναι υψηλότερο στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες, 20,9% και 19.3%, αντίστοιχα (Πίνακας 2). Τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά με θήλυ μέλος απειλούνται από τη φτώχεια σε ποσοστό 27,7%, ενώ τα αντίστοιχα με άρρεν μέλος σε ποσοστό 26,3%.
• Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών υπολογίζεται σε ποσοστό 21,3%, ενώ για άτομα ηλικίας έως 17 ετών σε ποσοστό 23,0 %.
• Ο κίνδυνος φτώχειας για άτομα ηλικίας άνω των 75 ετών υπολογίζεται σε ποσοστό 25,5%, ενώ για άτομα ηλικίας 75 ετών και κάτω σε ποσοστό 19,6 %.
• Ο κίνδυνος φτώχειας των νοικοκυριών με ένα γονέα και, τουλάχιστον, ένα εξαρτώμενο παιδί ανέρχεται σε 33,4%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης για τα νοικοκυριά με δύο γονείς και ένα εξαρτώμενο παιδί ανέρχεται σε 21,6%.
• Οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν λιγότερο από τους ανέργους και τους οικονομικά μη ενεργούς (συνταξιούχους, νοικοκυρές κλπ.). Το ποσοστό κινδύνου φτώχειας των εργαζομένων ανέρχεται σε 13,8% (άνδρες 16,4% και γυναίκες 10,2%), των λοιπών μη οικονομικά ενεργών σε 27,4% και των ανέργων σε 38,5%.
ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1994 ΩΣ ΤΟ 2009
Ο δείκτης κατανομής εισοδήματος του 2010, με έτος αναφοράς το 2009 ανέρχεται στο 5,6, δηλαδή το μερίδιο του εισοδήματος του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού είναι 5,6 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του πληθυσμού.
Η οικονομική ανισότητα μεταξύ των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω διαμορφώνεται στο 4,1, ενώ μεταξύ των ατόμων κάτω των 65 ετών διαμορφώνεται στο 6,0.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η οικονομική ανισότητα από 7,6 που ήταν το 1994 (έτος κατά το οποίο άρχισε η έρευνα), μειώθηκε στο 5,6 με βάση τα στοιχεία του 2009 (έρευνα του 2010), με συνεχή μείωση του δείκτη συνολικής ανισότητας κατά 2,0 μονάδες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου