Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

"POINT SYSTEM" (Φρένο στο λάδωμα?) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


«Point system» για τον προσδιορισμό της σειράς με την οποία θα εξετάζονται οι υποθέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού καθόρισε με απόφασή της η Αρχή, με στόχο να διερευνώνται κατά προτεραιότητα οι φάκελλοι που έχουν μεγαλύτερη σημασία...
για τους καταναλωτές, την αγορά και την οικονομία.

Το σύστημα μοριοδότησης που θέσπισε με την απόφασή της η Επιτροπή βαθμολογεί τις υποθέσεις με κριτήρια τη φύση της παράβασης (αν δηλαδή πρόκειται για καρτέλ που... επηρεάζουν τιμές, μερίδια αγοράς, νόθευση διαγωνισμών κλπ.), τα είδη που αφορούν (ποσοστό συμμετοχής στον πληθωρισμό και το ΑΕΠ), την γεωγραφική εμβέλεια (αν η παράβαση επηρεάζει όλη τη χώρα ή ένα τμήμα της ή άλλες χώρες της ΕΕ. Θα εξετάζονται επίσης κατά προτεραιότητα υποθέσεις για τις οποίες έχει κατατεθεί αίτηση επιείκειας (δηλαδή επιχειρήσεις - μέλη του καρτέλ είναι πρόθυμες να δώσουν στοιχεία για την παράνομη συμπεριφορά με αντάλλαγμα μειωμένες ποινές), εκείνες για τις οποίες υπάρχουν πλήρη και σοβαρά στοιχεία. Τέλος θα εξετάζεται αν η παράβαση είναι επαναλαμβανόμενη όπως και η νομική της σημασία.

Η Επιτροπή σημειώνει ότι τα αποτελέσµατα της κατάταξης δεν θα δηµοσιοποιούνται. ούτε θα κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα ή σε οποιονδήποτε τρίτο.

Τονίζει ακόμη ότι «το Σύστημα Μοριοδότησης αποσκοπεί στον αποτελεσματικότερο εσωτερικό χειρισμό των εκκρεμών υποθέσεων (καταγγελιών και αυτεπάγγελτων ερευνών) από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, με απώτερο στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση των σημαντικών στρεβλώσεων στην αγορά, μέσω της συνεκτικής και στοχευμένης εφαρμογής των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου